Welkom bij Lions Club Schiedam te Riviere

Lionsclub te Riviere is opgericht in 2007

De club is een serviceclub die zich inzet voor goede doelen en daarnaast een vriendenclub.

De club is gemengd en heeft ongeveer 20 - 25 leden.

De bijeenkomsten zijn op de 2e en de 4e dinsdag van de maand.

Op de  2e dinsdag worden excursies gepland of een externe spreker uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden op wisselende locaties plaats.

Op de 4e dinsdag wordt de vergaderbijeenkomst gehouden in de KOOKSTUDIO. Na de vergadering volgt een voordracht door een interne spreker. Ieder lid vertelt of in het kort zijn levensverhaal of houdt een korte presentatie (TEDX) over een onderwerp dat hem/haar bezighoudt.

De servicegedachte komt tot uiting in de diverse projecten die jaarlijks gerealiseerd worden:

  • Seniorendag in oktober. De lions verzorgen een uitje voor thuiswonende ouderen in Schiedam
  • DE punten actie. In december worden DE punten ingezameld, die omgezet worden in pakken koffie voor de voedselbank Schiedam
  • Filmdag in maart. De opbrengst is voor een speciaal doel in Schiedam. In 2015 was dat laaggeletterheid en in 2017, 2018 en 2019 was dat Het Vergeten Kind in Schiedam
  • Deelname aan NL doet. Door de leden worden hand- en- span diensten verricht ten behoeve van een Schiedamse organisatie/instelling.