Leeuwtjesactie

Leeuwtjesactie

Filmdag 2020

Filmdag 2020

Op 1 maart 2020 organiseerde Lions Club Schiedam te Riviere voor de zesde keer een FILMDAG in het Wennekerpand om geld in te zamelen voor een goed doel.

Dit jaar was het weer een geweldig gezellige dag met fantastische films en – met een opbrengst van 5.250 Euro – zeer succesvol.

Dit jaar willen we de opbrengst besteden aan een Schiedams gezinshuis. In het huis wonen tijdelijk kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar – die soms uit de crisisopvang komen – samen met professionele hulpverleners. Het doel van de hulp is om de gezinssituatie te ondersteunen, zodat het contact tussen ouder en jongere verbetert en thuis wonen weer mogelijk wordt. Een veilige en prettige omgeving is voor deze kinderen heel belangrijk.
We willen helpen met een nieuwe, vrolijke inrichting. Daar is wel geld voor nodig. Helpt u mee?
De uitvoering is in handen van Enver, zij biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland.

PHOTO 2020 03 02 14 21 47 

 

MET DANK AAN

H O O F D S P O N S O R


 

 easy secure

  

S P O N S O R E N


logowennekercinema300dpi LogoWennekerpand  

       tbvsite CorrectMail   MIL LOGO 

 

 

 

 

Logo Vetus rgb

 

logo ANDES

 

 


 logo Nicoverken los

 

 

 logo personal development

 

 


 de kansenfabriek LOGO MAGNEET ALTERNATIEF

         

 

robb                                tbvsite KomKids logo

 

 

                        smaak venture                                                   image001

 

 

                       LOGO MAGNETO EVOQUA

BelangrijkeData

 

 

 

 

Lions Club Schiedam te Riviere

Lions Club Schiedam te Riviere is een relatief nieuwe serviceclub in Schiedam.

De installatie vond plaats op 15 december 2007. Zij ontleent haar naam aan de in onze gemeente gelegen ruïne van het kasteel Huis te Riviere.

 

Aleida – geboren omstreeks 1230 uit een huwelijk tussen Graaf Floris IV van Holland en Machteld van Brabant – trouwt in 1246 met Jan van Avesnes, zoon van de graaf van Henegouwen. Na diens overlijden in 1257 vestigt zij zich in het ambacht Riviere en heeft rond 1269 opdracht gegeven tot de bouw van ‘Thuus ter Riviere’. In 1275 verleent Aleida ‘onse poiteren ende inwoenlingen in die nyewe stede bij thuus van Rivier’ stadsrecht. Het blijkt een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de stad.
De verwoesting van het kasteel moet in 1575 door de Schiedammers zelf zijn uitgevoerd, uit vrees dat de Spanjaarden dit bij een beleg als steunpunt zouden gebruiken. Ons land telt weinig andere voorbeelden van kasteelruïnes uit de 13e eeuw.
Vanuit het perspectief van de geschiedenis leek het een goed startpunt om de naam ‘Huis te Riviere’ eer aan te doen. Daarnaast verwachten wij een steunpunt te kunnen zijn binnen de Schiedamse samenleving, zoals ons kasteel dat eeuwenlang geweest is.

Home

Welkom bij Lions Club Schiedam te Riviere

De Lionsclub Schiedam te Riviere komt twee keer per maand, op de tweede en vierde dinsdag, bij elkaar. Naast een gezamenlijke maaltijd staat er steeds een activiteit op het programma. Elke vierde dinsdag heeft een formeel tintje omdat dan de officiële vergadering wordt gehouden. Naast de formele agenda is er die avond ook tijd voor nadere kennismaking met elkaar. Tot nu toe doen we dat via het 'levensbericht' waarin één van de leden iets over zijn of haar achtergrond vertelt. De tweede dinsdag van de maand staat in het teken een bijzonder onderwerp, waarin één van de leden een voordracht houdt, een werkbezoek wordt gehouden of een spreker van buiten de club wordt uitgenodigd.

 

Onderwerpen die zo al aan bod geweest zijn:

- vogels in en om Schiedam,

- hoe blijven we fit,

- milieu onderwerpen,

- bezoek aan de SS Rotterdam,

- belevenissen van een wethouder,

- werken in Afrika,

- de Molenstichting

- Tapas maken.